Om du bor långt bort eller av någon annan orsak har svårt att ta dig till oss är det möjligt att välja att gå i distansterapi. Vi för då samtal över telefon eller över nätet. Det kan dock vara svårt att ta mycket svåra och smärtsamma ämnen, och behandla dessa, enbart på distans. Ett möjligt sätt att handskas med detta är att man kan träffas några timmar i början av en terapi och sedan någon gång emellanåt.

Det är viktigt att göra en seriös bedömning om huruvida distansterapi kommer att vara bra för dig eller inte samt vilka förväntningar som är realistiska. Det kan vara viktigt att träffas någon gång för att kunna ge rätt stöd under behandlingen.