Ego-state

Ego-state

Ego-state är ett psykodynamiskt sätt att närma sig olika problem. Man arbetar med tekniker som är vanliga inom familje- och grupp-terapi men istället för lösa konflikter i en ”yttre” familj försöker man lösa konflikter i den ”inre” familj av personligheter man har.

Inom ego-state-terapin identifierar och namnger man de olika delarna i individens personlighet (t.ex. det rädda barnet, den trygga eller kontrollfreaket). Efter att man identifierat karaktären och funktionen av varje ego-state använder terapeuten olika tekniker för att uppnå kommunikation mellan och integration av de olika delarna.

Hypnos är en bra metod att använda vid ego-state-terapi men inte nödvändigt. Grundaren av denna teori är John G Watkins.