FAQ

Frågor och svar

Hypnos

 • Hypnotiserbarhet är en förmåga som de flesta av oss har och som kan påverkas av en kombination av motivation, inlevelseförmåga, förtroende för metoden och den som utför hypnosen. Det är många faktorer som spelar in i hur lätt någon har att gå ner i trans.

 • Nej, det gör det inte, man vaknar alltid. Ibland kan det kännas lite motigt att komma tillbaka till rummet man befinner sig i, till vardagen och verkligheten. Man kan känna sig yrvaken och lite trögstartad men det är bara ett tecken på att man varit djupt avslappnad och i trans.

 • När man arbetar med klinisk hypnos försöker man alltid ge den man behandlar en känsla av kontroll. Behandlaren följer alltid sin klient. Man är inte helt borta utan har ett starkt inre fokus, det påminner ibland om känslan när man dagdrömmer eller drömmer under sömn. Det kan hända att det man upplevt under sin hypnos känns lite overkligt och om man inte stannar upp en stund när man kommit tillbaka kan det vara lätt att glömma det man upplevt.

 • Människor upplever hypnos lite olika. Vissa gånger kommer man djupt ner i trans andra gånger inte. Hur man känner när man vaknar upp är också olika. Det man upplever under hypnos kan kännas lite overkligt men om man stannar upp en liten stund när man kommer tillbaka brukar man också kunna ta med sig minnen från vad man upplevt. Det gäller all terapi att det är bra att ta en lugn stund efteråt för att kunna ta till sig sessionen. Om man glömmer vad man upplevt är det lite som med drömmar på natten. Rusar man upp ur sängen glömmer man. Ligger man kvar en stund och tänker igenom drömmen minns man den.

Tui Na Kinesisk Massage

Övrigt

 • Samtalsterapi kostar det 975:- inkl. moms för 50 minuter.
  Tui Na, massage, kostar 900:- för en timma och 1200:- för 90 minuter.
  För att få bästa resultat bör man ta 90 minuters massage de första två gångerna. 

 • Det går inte att ge ett enkelt svar på den frågan. Hur länge du behöver gå i terapi beror mycket på vilken slags problem du söker för. En del går i terapi 10 gånger andra går i terapi under flera år. Det är också vanligt att man går i terapi under en viss tid, gör ett längre uppehåll och sedan tycker att man behöver en ny terapiomgång, hos samma terapeut eller hos någon annan.

 • Jag brukar rekommendera att man i början träffas en gång i veckan så att man får igång den terapeutiska processen. Det är viktigt att det blir en kontinuitet så att klienten känner att hen kommit igång och att det händer någonting. Efter hand som man känner sig stabilare och tycker att man kan fortsätta själv mellan träffarna kan man glesa ut på besöken.

 • Ja, det går att gå i terapi på distans. Jag tar emot klienter från hela landet och utifrån önskemål kan man välja samtal över telefon eller över nätet. Det kan dock vara svårt att ta mycket svåra samtalsämnen enbart på distans. En möjlig väg att handskas med detta är att man kan träffas några timmar i början av en terapi och sedan någon gång emellanåt. 
  Det är viktigt att göra en seriös bedömning om huruvida distansterapi kommer att fungera eller inte. 

För ytterligare information gå till www.hypnosforeningen.se  och www.egostateinternational.com