Företag

Alla behöver någon gång vägledning och ett utifrånperspektiv för att omvärdera sin situation och komma vidare i livet. Vi erbjuder coachning:

  • för enskilda anställda som behöver stöd 
  • vid gruppers uppstartsprocesser samt samarbets- eller konflikthantering i grupper
  • till HR-avdelningar
  • vid HR-frågor där HR-avdelning saknas
  • vid krishantering
  • i motivationsfrågor

Ledarskap innebär vissa svårigheter som ibland kan vara tunga att bära själv. Vi erbjuder coachning kring ledarskapet i sig och kring de problem ledare kan ställas inför. Coachningen är till för att göra ledarskapet lättare för dig. 

 

dsc02911