Hypnos

Hypnos

Hypnos är ett transliknande tillstånd mellan vakenhet och sömn karaktäriserat av avslappning, öppenhet, kreativitet och ett starkt inre fokus. Den hypnotiserade är varken drömmande eller sovande utan istället mycket medveten om vad som händer i det inre. Ordet hypnos kommer från det grekiska ordet hypnós och betyder sömn. 

Förr brukade man tänka på hypnos som ett enda tillstånd, men hypnos anses numera vara ett uttryck för flera olika medvetandetillstånd, vilka har gemensamt att det skiljer sig från det vanliga vakna tillståndet. 

Hypnos kan bland annat hjälpa till att:

  • minska upplevelse av smärta
  • leda till ökad avslappning och bättre förmåga att hantera stress
  • förbättra immunförsvaret
  • minska blödning och svullnad i samband med operation
  • påskynda återhämtning vid operation
  • underlätta vid IBS och andra mag-/tarmbesvär
  • mildra psykosomatiska symtom
  • hantera svåra känslor och trauma
  • förenkla behandling av fobier
  • öka prestationsförmåga inom arbete och idrott.

För att utöva hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar.