Kurs i affektmedvetande

Kurs i affektmedvetande

Det är inte ovanligt att vi möter människor i vår verksamhet som har svårt att känna och beskriva sina känslor. Under denna kurs i affektmedvetande pratar vi om affekter, hur de påverkar oss, hur de känns och hur de kan användas till ökad självkännedom och bättre tolerans i livet särskilt i relation till andra.

Tillsammans gör vi övningar som hjälper oss att känna känslor och beskriva dem t.ex. hur de upplevs och var i kroppen vi kan förnimma dem. Denna kurs syftar till att stärka ditt sinne och hjärna och öka din kroppskännedom.

Ni kommer också att få ett antal verktyg med er som kan hjälpa er att göra medvetna val utifrån era affekter. 

Detta är ett underbart sätt de flesta tycker om att använda sig av för ökad självkännedom och ett större inflytande över sitt liv.