Kurs i smärthantering

Kurs i smärthantering

Kurs i smärthantering med fokus på forskning/fakta om smärta och övningar i smärthantering baserade på mindfulness och självmedkänsla.

 “Being told that you have to learn to live with pain should not be the end of the road – it should be the beginning” (Kabat-Zinn 1990).

Att leva med smärta kan vara svårt, men smärtan och lidandet blir inte mindre av att vägra känna den eller förneka det som den för med sig.

Att kämpa emot din smärta kan tvärtom öka spänningarna i kroppen och det själsliga lidandet. Genom att bli medveten om det som händer i din kropp just nu, de egna automatiska reaktionsmönstren, kan kampen minska och därmed din upplevelse av smärtan.  När du ser dessa känslor utan att döma dig själv och tillåta dig att faktiskt känna det du känner kan du gå från att vara offer till att bli observatör och aktör i ditt liv.

Att träna mindfulness och självmedkänsla vid smärta har inte som syfte att minska smärtan, utan att minska lidandet i smärtan. De är inget alternativ till smärtbehandling utan ett annat sätt att närma sig till och förhålla sig till smärtan. Det handlar om att öppna upp och ge sig själv möjlighet att hitta den egna inre potentialen för förändring, utveckling och läkning.

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, är originalprogrammet från dr Jon Kabat Zinn, UMaTss Medical School, USA. Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbaserad metod för att hantera stress, smärta och ångest.

Mindful Self-Compassion (MSC) eller självmedkänsla är ett program utvecklat av psykologiprofessorn Kristin Neff och psykoterapeuten Christopher Germer. Metoden bygger på modern hjärnforskning och MBSR med inslag av anknytningsteori. MSC passar alla och tränar hjärnan i att medvetet uppleva glädje och välbehag.

Camilla arbetar sedan 10 år tillbaka på en smärtmottagning med patienter med olika smärttillstånd där det kan ingå ångest, depression, trauma, sömnstörningar, stressrelaterad ohälsa samt relationsproblematik. 

Kursen är upplevelsebaserad och du kommer att få träna på olika meditationstekniker utefter mindfulness i grupp.  Du kommer att få med dig övningarna hem som du lärt dig under dagarna för att fortsätta träna hemma.