Om oss

Monica Gaita

I min verksamhet arbetar jag med många olika sorters problematik, allt från trauma, fobier, akuta kriser till talängslan, yrkesval eller relationsproblem. Nyfiket och intresserat försöker jag tillsammans med min klient utforska hens problematik och hitta lösningar anpassade efter individen. 

I tjugo år arbetade jag inom distanshandeln varav tio år som vice Vd/operativ chef. Jag har studerat psykoterapi, psykologi, beteendevetenskap, hypnos, ego-state, massage och qigong. Idag arbetar jag som terapeut och som konsult i olika hållbarhets-, kommunikations- och ledarskapsfrågor. Jag coachar även företagsledare i deras roll.

Jag har två vuxna barn och bor och verkar i Marks kommun.

Camilla Dahlquist-Melin

Sedan tio 10 år tillbaka arbetar jag på en smärtmottagning med patienter med olika smärttillstånd där det kan ingå ångest, depression, trauma, sömnstörningar, stressrelaterad ohälsa samt relationsproblematik.

Tidigare arbetade jag som kurator inom studenthälsan på högskolan och med elevhälsa på grundskolan. Några av de metoder jag använt mig av i det arbetet är DISA och ART.

Har även arbetat inom HR med bl.a. rehabilitering, ledarskap- och psykosociala frågor.

Jag är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi. Har även utbildning i IPT (interpersonell terapi) och KBT (kognitiv beteendeterapi) samt klinisk hypnos. Jag är utbildad mindfulnessinstruktör, via Sverigehälsan.  

Jag har genomfört ett antal utbildningar inom smärthantering både vid smärtmottagningen och vid studenthälsan samt haft mindfulnessbaserade heldagsretreater i privat regi.

Mindfulness utifrån MBSR (Mindfulness based stress reduction) riktar sig både till individer och grupper.  

dsc02934-2