Övrigt

Övrigt

Jag arbetar främst utifrån ett psykodynamiskt perspektiv men utifrån varje klients behov och önskemål väljs behandlingsmetod. Ibland arbetar klient och terapeut tillsammans i många år och ibland behövs endast några träffar. Likaväl som att man kan få stöd med komplexa och svåra problem kan man få hjälp under en kortare period eller med stöttning i en viss fråga. 

I tillägg till samtal använder jag mig av ett antal metoder som hypnos och ego-state, bild- och symbolterapi, massage och qigong.