Symbolkurs

Symbolkurs

Att uttrycka sig med bilder och symboler innebär att vi fördjupar oss i det undermedvetnas uttryckssätt. Under denna symbolkurs funderar kring de symboler som dyker upp i våra drömmar, målningar, sagor och berättelser. Vi lär oss hur vi kan göra för att tolka dem. Vi ger inte några färdiga tolkningar utan vi hjälper till att väva en berättelse, ser saker med olika ögon och lämnar sedan tolkningen till berättaren/drömmaren. Detta är ett sätt att fördjupa sig i vad som sker i vårt inre.

Ni får också en liten inblick i Leuners och Ljungs teorier och tekniker kring symboler och hur man kan tolka dem. 

Vi målar, vi dansar och skriver och inte minst pratar vi om det vi upplever.

Vi utforskar vårt undermedvetna i en trygg miljö med bestämda ramar för hur vi är gentemot varandra under en helg. Det är en helg som är till för att ge inspiration och hjälp till dig som vill lära dig fler sätt att förstå dig själv på.