Terapi

Hypnos

Hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn karaktäriserat av avslappning, öppenhet, kreativitet och ett starkt inre fokus. Hypnos kan hjälpa till vid många olika tillstånd som t.ex. sömnproblem, IBS, fobier och trauma.

Ego-state

Ego-state är ett psykodynamiskt sätt att närma sig olika problem. Man arbetar med tekniker som är vanliga inom familje- och grupp-terapi men istället för lösa konflikter i en ”yttre” familj försöker man lösa konflikter i den ”inre” familj av personligheter man har.

Psykodynamisk terapi

Inom psykodynamisk psykoterapi (PDT) tänker man att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Symtom uppstår som en följd av att individen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter.

Övrigt

Vi arbetar främst utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, men utifrån varje klients behov och önskemål väljs behandlingsmetod. I tillägg till samtal använder vi oss av ett antal metoder som hypnos, IPT (interpersonell psykoterapi)  och ego-state, bild- och symbolterapi, massage och qigong.