Skip to content
gaita-logo-white

Psykoterapi
Kurser & Föreläsningar
Massage

Hypnos

Hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn karaktäriserat av avslappning, öppenhet, kreativitet och ett starkt inre fokus. Hypnos kan hjälpa till vid många olika tillstånd som t.ex. sömnproblem, IBS, fobier och trauma.

Ego-state

Ego-state är ett psykodynamiskt sätt att närma sig olika problem. Man arbetar med tekniker som är vanliga inom familje- och grupp-terapi men istället för lösa konflikter i en ”yttre” familj försöker man lösa konflikter i den ”inre” familj av personligheter man har.

Psykodynamisk terapi

Inom psykodynamisk psykoterapi (PDT) tänker man att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Symtom uppstår som en följd av att individen, ofta på ett omedvetet plan, försöker hantera och lösa motstridiga och problematiska relationer och inre konflikter.

Övrigt

Vi arbetar främst utifrån ett psykodynamiskt perspektiv men utifrån varje klients behov och önskemål väljs behandlingsmetod. I tillägg till samtal använder vi oss av ett antal metoder som hypnos och ego-state, bild- och symbolterapi, massage och qigong.

Tui Na – Klassisk kinesisk massage

Tui Na är en unik och flera tusen år gammal behandlingsform från Kina. Denna teknik innebär att man behandlar klienten med en kombination av massage och akupressur. Massagen går ut på att få igång flödet av energi i kroppen och att man rättar till obalanser.

Om Monica Gaita

I min verksamhet arbetar jag dels med samtalsterapi och dels med massage. Jag arbetar med många olika sorters problematik, allt från trauma, fobier och akuta kriser till talängslan, yrkesval eller relationsproblem. Nyfiket och intresserat försöker jag tillsammans med min klient utforska hens problematik och hitta lösningar anpassade efter individen. 

Om Camilla Dahlquist-Melin

Auktoriserad Socionom/Leg. psykoterapeut med inriktning affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi. Går utbildning i ISTDP (Intensive Short Term Dynamic  Psychotherapy). Har även utbildning i IPT (interpersonell psykoterapi) klinisk hypnos vid SFKH samt kurser i KBT.  Jag är utbildad instruktör i Mindfulness via Sverigehälsan.  Har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med patienter med olika smärttillstånd där det ingår ångest, depression, trauma, sömnstörning, stressrelaterad ohälsa samt relationsproblematik. Jag arbetar idag som leg. psykoterapeut inom Sankt Lukas.

Har tidigare arbetat som kurator på Studenthälsan och i grundskolan samt drivit egen psykoterapimottagning under åren 2007-2015.

Jag bor och verkar i Åhus i Skåne.   

Klienter berättar

Edit J

Att gå i terapi har varit det bästa och värsta jag har gjort. Aldrig trodde jag att det skulle finnas så mycket obearbetat som påverkade mitt liv i så många aspekter. Min relation till mina vänner och min familj har förändrats. Jag har lärt mig ta ansvar för de saker som ligger hos mig själv att förändra och förhålla mig till annat.

Jag klarar idag av att göra saker som jag absolut inte kunnat tidigare. Mina tvång har minskat så mycket att de inte längre stör mitt liv, eller mina anhörigas liv. Idag är jag mycket lugnare och snällare mot mig själv.

Jörgen P

Redan i tonåren började jag få panikångestattacker och de blev bara svårare och svårare med åren. Jag visste inte vad de handlade om. Tog till olika former av droger för att dämpa min ångest för livet.

Nu, efter att ha gått i terapi, är min ångest nästan borta och när den kommer kan jag hantera den. Glad att jag gick i terapi.

Anton A.

Jag har gått i terapi i ett år och under den tiden har jag lärt mig att nyfiket iaktta och lära känna mig själv. Att våga titta inåt med upptäckarlust och utan rädsla har varit fantastiskt roligt. Jag har vågat närma mig mina problemområden med lust istället för ångest. Det har gjort stor skillnad. För mig har det varit viktigt att få tillbaka min glädje och det har jag fått. Bara för att jag vågade vara nyfiken på mig själv.

Text content