Om du bor långt bort är det möjligt att välja att gå i distansterapi. Vi för då samtal över telefon eller över nätet. Det kan dock vara svårt att ta mycket svåra och smärtsamma ämnen, och behandla dessa, enbart på distans. En möjlig att handskas med detta är att man kan träffas några timmar i början av en terapi och sedan någon gång emellanåt.

Det är viktigt att göra en seriös bedömning om huruvida distansterapi kommer att fungera eller inte. Det kan vara viktigt att träffas för att kunna ge rätt stöd under behandlingen.