Kurs i mindfulness

Kurs i mindfulness

Denna kurs i mindfulness är för dig som känner att du av någon orsak vill vara mer närvarande i nuet.

Mindfulness betyder fritt översatt till svenska = medveten närvaro i nuet.  

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och inte en metod. Den har sina rötter inom buddismen och har genom Dr Jon Kabat Zinns MBSR, Mindfulness Baserad Stress Reduktion, utvecklats till västerländsk medicinsk och terapeutisk kunskap.

Dr Jon Kabat Zinn skapade MBSR på 1970-talet har sedan dess haft en enorm spridning och med framgång använts inom den medicinska och terapeutiska världen för att behandla och hantera t.ex. stress, depression och smärta. Omfattande forskning om MBSR bedrivs och visar god effekt.

Mindfulness handlar om att vara uppmärksam i nuet och att stilla sinnet och uppleva stunden som den är, ögonblick för ögonblick utan att värdera, döma eller förändra.

Ofta går livet oss förbi utan att vi stannar upp. Våra tankar är i det vi har framför oss eller det vi har bakom oss.  När vi är medvetet närvarande i varje ögonblick öppnar det en dörr till ett inre lugn och en möjlighet att se klarare, en förståelse för sig själv och andra. Det öppnar upp för acceptans. 

Acceptans innebär att frigöra sig från tankar om hur saker och ting i livet borde eller måste vara, att komma till ro med det som är just nu. Medveten närvaro är en förutsättning för acceptans, acceptans är en förutsättning för förändring.

När vi ser oss själva som vi är, utan förutfattade meningar och bedömningar, kan våra relationer förbättras.  Vi kan vara sanna mot oss själva och andra.

Att vara i nuet och acceptera betyder alltså att inte längre vara styrd av det förflutna eller framtiden. Det betyder inte att vi ska glömma tidigare händelser utan att kunna se dem utan att påverkas emotionellt. Att vi ska kunna se och agera i situationen som den är just nu.  När vi släpper taget om saker vi inte längre behöver ökar vår energi.

Jon Kabat-Zinn sa: ”Medvetenhet kräver bara att vi uppmärksammar och ser saker som de är. Den kräver inte att vi ändrar något. Meditationen innebär att vända sig mot samhörighet och helhet precis som vid läkande och acceptans. Inget av detta kan framtvingas av viljan. Man behöver bara skapa rätt atmosfär och sedan släppa taget”.

Exempel på grundläggande övningarna i MBSR:

  • Hur tankar och känslor påverkar våra liv
  • Stressande möten, interpersonellt fokus
  • Metta – kärleksfull vänlighet
  • Andningsmedvetenhet
  • Sittande, liggande, stående och gående meditation
  • Mindful Qigong
  • Äta i närvaro
  • Kroppskanning m.m.

Under denna kurs får du prova på alla dessa tekniker och du får en möjlighet i att fördjupa dig i dina egna tankar kring medveten närvaro. 

Du kommer också att få med dig ett antal verktyg som du kan använda dig av i din vardag.