Kurs om tinnitus

Kurs om tinnitus

Tinnitus är vanligt idag och har många orsaker. Under denna helg pratar vi om orsaker till tinnitus, hur vi kan förhålla oss till den och hur vi kan lära oss att kanske minska eller till och med få bort tinnitus.

Tinnitus innebär att man hör ljud som inte har någon känd källa. Ibland upplevs ljuden som väldigt besvärande. Tinnitus i sin tur kan leda till andra symtom och besvär ofta irritation, störd nattsömn och störd koncentration. Det är vanligt att människor som har tinnitus känner sig trötta och nedstämda.

Under den här helgen försöker hitta positiva sätt att närma oss öronsuset. Vi försöker förstå era besvär och hur dessa påverkas av olika situationer ni hamnar i. Genom samtal och olika övningar under djup avslappning är vår förhoppning att ni ska kunna få minskade besvär.