Skip to content

Qigongkurs

Det finns 1000-tals olika qigongformer och dessa kan delas in i tre olika grupper. Medicinsk qigong, religiös qigong och kung-fu qigong. Den qigongform jag lär ut kallas för Pandametoden och den är utvecklad av den kinesiska qigongmästaren Pu Guang Liu. Pandaqigongen utförs sittande och passar de allra flesta människor.

Qi betyder energi/luft och gong betyder arbete. Man tränar alltså qigong för att höja och förbättra sin livsenergi/livskraft.

Qigong  har tränats i mer än 5000 år och den utvecklas vidare än idag. Erfarenheten visar oss att qigongträning påverkar oss positivt både fysiskt, psykiskt och mentalt, dvs ökar stresståligheten, ger avslappning och minskad muskelspänning, ökar koncentrations- och prestationsförmågan samt förbättrar välbefinnandet. Bland annat genom andningsövningar, avslappning och meditation.

Även svårt sjuka personer har haft stor nytta av att utöva qigong. Många kursdeltagare genom åren har uppvisat stora förbättringar i sitt hälsotillstånd och till och med blivit friska från sjukdom.

Qigong är ett sätt att hålla sig frisk. Det är inte någon snabbmedicin utan är en träning som kräver tålamod av utövaren.

Qigong bygger på kunskaper om yin och yang och de fem elementen (metall, eld, jord, vatten och trä). Detta för att man ska skapa en balans i kroppen som leder till ökat välmående. Qigong är en mjuk och försiktig träningsform som utförs i ett långsamt tempo och kan anpassas efter individen och dess behov. Det är därför en träningsform som passar de flesta människor.

Vi tränar tillsammans under ordnade former men för goda resultat är det viktigt att man försöker vara aktiv och träna hemma.

Den kinesiska civilisationen är en av världens äldsta. Från denna urgamla civilisation skapades den kinesiska medicinska traditionen.

Dessa läkekonster tillämpas än idag inom den kinesiska sjukvården och hålls fortfarande levande och utvecklas i Kina. Många behandlingsmetoder är världsberömda t ex kinesisk örtmedicin, akupunktur, akupressur, kinesisk massage, moxa och qigong.

Enligt traditionen i Kina är det bara qigongmästaren som har rätt att lära ut de olika qigongmetoderna och dessutom måste qigongmästaren ha fått tillstånd från metodens huvudansvarige person (Zhang Men Ren). Detta är mycket viktigt eftersom qigongundervisningen innebär att ta ansvar både för att metoden lärs ut på ett korrekt sätt samt att ansvara för de personer som tränar denna qigongform.

Om man vill träna qigong ska man vara noga med att vända sig antingen till qigongmästaren själv eller till en person som fått tillåtelse av qigongmästaren själv att lära just den qigongmetoden.

Jag har jag tränat qigong för Pu Guang Liu sedan år 2000 och jag har även tränat kung-fu qigong ett antal år.

För att få bli qigonginstruktör under
Pu Guang Liu krävs många års träning tillsammans med honom. Det krävs också någon form av vidareutbildning inom den traditionella kinesiska medicinen.

Jag har därför gått en 3-årig qigongterapeut-utbildning (en grundutbildning inom traditionell kinesisk medicin, akupressur och Tui Na) samt en 1-årig qigonginstruktörs-utbildning.